Xun giao vn hnh

Pha đầu tr m tịch dương đnh,
Ton chước thanh tuyền tẩy ph quynh .
Xun diểm trang hoa hồng gip ất,
Sơn lin d thụ lục tung honh .
Thi tng thắng cảnh ngm bin hứng,
Nguyệt đậu sơ vn khuyết xứ minh .
Cch ốc tạm đồng tăng x tc
Nhất cu đăng hỏa thoại bnh sinh .
Nguyễn Tử ThnhChiều xun dạo ngắm cảnh đồng

T dương buộc ngựa qun bn ghềnh,
Nước suối trong veo rửa chn quỳnh .
Hoa trại khoe xun nho sắc đỏ
Cy đồng tiếp ni ngợp đồng xanh .
Hồn thơ, cảnh đẹp ngm thm hứng,
nh nguyệt my thưa rạng vẻ lnh .
Hẻo lnh mi cha đm nghỉ tạm
n khuya thao thức chuyện bnh sinh