NGUYỄN TRUNG NGẠN

Yên Tử Giang Trung
Xuân triều mạc mạc trướng b́nh xuyên
Bồ bái hoa thâm thủy điểu miên.
Thôn bắc thôn nam t́nh cảnh hảo,
Sơn quang vô hạn măn quy thuyền .


Trên Sông Yên Tử
Ḍng sông, triều nước lên mau,
Bờ hoa, ngon giấc chim âu bên cồn .
Quê hương đẹp nắng hoàng hôn
Mênh mang sắc núi ngợp con thuyền về .