THƯ XUÂN GỬI MẸ
Thơ : Thuỷ Lâm Synh
Diễn ngâm : Hồng Thanh