HỠI GIỌT MƯA RƠI
Nhạc : Thuỷ Lm Synh
Trnh by : Don Minh