Mừng sinh nhật cc bạn sinh vo ma đng


Ma đng con chim trốn tuyết tm về nơi ấm p .
Hy mừng sinh nhật bn l sưởi rực lửa hồng
v nh nến lung linh .
Ước mong tri tim bạn mi mi nồng chy
tnh yu thương .