MỪNG SINH NHẬT CC BẠN SINH VO MA HẠ


Rồi bất chợt mùa hạ về qua ngõ, mang theo ngàn vạt nắng .
Đời đầy những sông hồ khô cạn , nhưng mùa hạ vẫn rất thâm trầm .
Mừng sinh nhật bạn với mùa hoa phượng thắm v thiết tha với màu son tuổi ngọc .