Ấm cúng
Đinh Hùng

Mưa bay! Mưa bay!
Bão táp suốt ngày .
Ta buồn, ta lạnh,
Ta nhớ ai đây ?
Ngoài trời sương bạc,
Gió lùa cành cây,
Cửa phòng ta khép,
Quạnh hiu trong này .
Tôi chờ giấc mộng,
Tôi chẳng chờ em,
Thì em chợt đến,
Tiếng chân ngoài thềm ...

Mưa bay! Mưa bay!
Một hôm trời bão,
Em đến chơi đây,
Nước đầm vạt áo,
Lạnh lùng lắm thay !

Em vào cùng gió,
Em đến cùng mưa .
Chiều tối bao giờ ?
Bóng vào cửa sổ,
Lòng em để ngỏ,
Lọt câu hững hờ .

Em bớt lạnh chưa ?
Lòng tôi kề dó
Một ngọn đèn đỏ,
Đôi lòng đêm xưa .
Em ngồi em nhớ,
Tôi ngồi tôi mơ:
Một đời nho nhỏ,
Một phòng xinh xinh,
Cảnh trời mưa gió,
Và hai chúng mình ...

Mưa bay! Mưa bay!
Ấm cúng trong này .
Một hôm trời bão,
Em vào chơi đây .