Bích Sơn
Âm thầm


Yêu thương muốn nói mà e ấp
Trao gởi cho nhau vẻ ngại ngùng
Lối nhỏ t́nh vương qua sóng mắt
Chiều về thơ thẩn ngó mông lung.

Gặp nhau cười mỉm nàng nghiêng nón
Chào kẻ ra đi dáng ngập ngừng
Mấy bận ḷng toan... nhưng vẫn lặng
Chiều về lảo đảo dạ bâng khuâng.

Ngồi bên án sách ḷng mơ tưởng
Bóng dáng yêu thương tự buổi đầu
Mơ ước t́nh xuân thành mộng thắm
Cho ḷng nở vạn cánh hoa ngâu