Býi GiŠng
Anh lùa bò vào đồi sim trái chín

Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh
Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình

Anh quên mất bò đương gặm cỏ
Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào
Có hay không ? bò đương gặm đó ?
Hay là đây tiếng gió thì thào ?
Hay là đây tiếng suối lao xao
Giữa giòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống ?

Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
Mùi lên men phủ ngập mông lung
Không biết nữa mà cần chi biết nữa

Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
Hạnh phúc trời với đất mang mang
Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
Không biết trời đất có ngó mình không

Vĩnh Trinh (Thạch Bàn) - 1950
* Bùi Giáng sinh năm 1926 tại Vĩnh Trinh , Quảng Nam . Có lúc lấy bút hiệu Người Chăn Trâu . Học ban Thành Chung tại Huế, nhưng đến năm 1940 bỏ học về Quảng Nam chăn bò . Năm 1952 vào Sài gòn dạy học tại các trường Tân Thanh, Vương Gia Cần, Ðông Tây Học Ðường. Sau nghỉ dạy soạn sách, làm thơ ,vẽ ... Năm 1955 khởi sự viết về Nguyễn Du và một vài nhận xét về Truyện Kiều .... Năm 1965 nhà cháy, mất hết bản thảo, tài liệu và sách hiếm, Bùi Giáng bị khủng hoảng tâm thần phải đưa vào dưỡng trí viện Biên Hòa chữa trị. Ông mất lúc 14 giờ ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Sàigòn . Tác phẩm: Lá Hoa Cồn (1963), Mưa Nguồn (1962), Màu Hoa Trên Ngàn (1963), Ngàn Thu Rớt Hột (1963), Martin Heidegger và tư tưởng hiện đại , Ði Vào Cõi Thơ , Sa Mạc Phát Tiết , Mùa Thu Trong Thi Ca , Ngày Tháng Ngao Du ...