ỗ Qu Ton
bạch dương cao sĩ


phải chi sống ở trn trần gian
người cũng thảnh thơi như cy cối
ta sẽ cng qu anh bạch dương
mọc giữa vng non xanh tự tại

c bốn chng bạch dương phong nh
đứng trn vch ni thở bnh yn
cnh thả nhẹ nhng như cnh hạc
rễ chm trong tảng đ an nhin

ngy xun sang mặt nhật chan ho
dọn bữa cơm ngon lnh nắng ấm
thu đến rừng may thm o gấm
rồi đng về tuyết lại tung hoa

ước chi ở ci trần gian đ
chng ta ai cũng hiền như chim
ai cũng tung tăng v quấn qut
cũng ngọt ngo như anh với em

người xưa lạy đ nhận lm anh
gọi ni bao dung l ni mẹ
người nay về giữa chốn non xanh
đến trước cy - ci đầu đảnh lễ*Ðỗ Quý Toàn , bút hiệu Vương Hữu Bột, sinh ngày 15-6-1939 tại Bắc Ninh. Cựu giáo sư ngành tài chánh xí nghiệp đại học Quebec Canada. Chủ bút tạp chí Thế Kỷ 21. Thi phẩm : Nàng (1965),
Ðêm Việt Nam (1966), Cỏ Và Tuyết (1989).