Anh Thơ
Chiều XunMưa đổ bụi m m trn bến vắng,
Đ biếng lười nằm mặc nước tri sng;
Qun tranh đứng im lm trong vắng lặng
Bn chm xoan hoa tm rụng tơi bời

Ngoi đường đ cỏ non trn biếc cỏ,
Đn so đen s xuống mổ vu vơ
Mấy cnh bướm rập rờn tri trước gi.
Những tru b thong thả ci ăn mưa .

Trong đồng hoa la xanh dờn v ướt lặng,
Lũ c con chốc chốc vụt bay ra,
Lm giật mnh một c nng yếm thắm.
Ci cuốc co cỏ ruộng sắp ra hoa .

* Anh Thơ tên thật là Vương Kiều Ân (Vuơng là họ cha, Kiều họ mẹ). Sinh năm 1919 tại Ninh Giang . Cha ông là công chức, thuyên chuyển nay đây mai đó nên con cái thường phải đổi trường luôn. Do đó, Anh Thơ thay đổi tớí ba trường (Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang) mà vẫn chưa qua bậc tiểu học. Anh Thơ rất thích văn chương, tập làm thơ từ nhỏ. Thoạt đầu, lấy bút hiệu Hồng Anh, sau đổi thành Anh Thơ. Từng đăng thơ trên các tuần báo: Hà Nội báo, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Ngày Nay, Phụ Nữ, Bạn Đường. Được giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939 vớí thi phẩm Bức Tranh Quê. Thi phẩm: Bức Tranh Quê (Đời Nay 1941); Xưa (hợp tác với Bàng Bá Lân - Sông Thuơng, 1941)