Xuân Mai

CÓ EM

Có ai nhặt được nụ cười
Trong mơ đánh mất sự đời đa đoan
Có ai ủ được nắng vàng
Nhỡ đêm khuya lạnh cầm bàn tay run

Có ai chở nắng hoàng hôn
Chở mưa tháng hạ, chở hồn sương mai
Để ta xông ướp hình hài
Để em mãi mãi làm người thi nhân

Cõi Ta xa bỗng nên gần
Hóa thân là một chính Mình là Ta
Có em hiện hữu như là
Trong ta hơi thở mặn mà có em* Đặng Xuân Mai, bút hiệu Xuân Mai, học sinh Trưng Vương. Đến Hoa Kỳ năm 1975 . Tốt nghiệp BA (Đại Học Hoa Kỳ) ngành Xã Hội Học. Thi Phẩm: Tình Thơ Trong Mắt Ngọc (1980) và Cõi Ta (2002) .