Xuân Mai

Cõi Không

Mênh mang trời đất mênh mang
Trong ta thu nhỏ không gian đất trời
Đi về một cõi riêng tôi
Chắt chiu gìn giữ khung trời ước mơ

Lắng lòng sâu cõi hư vô
Nghe trong thinh lặng tiếng xưa vọng về
Dấu tình lạc bước chân quê
Trăm năm lối cũ tôi về tìm tôi

Mặc ai xuôi ngược dòng đời
Tấm thân ảo ảnh giữa đời quạnh hiu
Trong cơn gió lộng một chiều
Tôi về như một cánh diều lượn bay

Vòng trời đất rộng riêng tây
Trăm năm đổi lấy một ngày dài ghê
Không gian cô đọng bốn bề
Tiếng chuông tỉnh thức tìm về Cõi Không