Đoàn Thị Lam Luyến

Dặn con gái

Bẫy tình sa phải chăng con ?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa

Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong nắng rám, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân

Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con có nước cờ chắc tay

Còn như phận mỏng đức dày
Cầu cho trời độ cơ may một lần
Mẹ xin đổi lấy phong trần
Để duyên con được mười phân vẹn mười

* Đoàn Thị Lam Luyến, quê gốc vùng Tiên Lữ, Hưng Yên, sinh năm 1951. Thi phẩm :Mái nhà dưới bóng cây (1985) , Lỡ một thì con gái (1989) , Châm khói (1995 )