m nhớ trăng Si Gn
Du Tử Lm về theo vết xe lăn
Ti trăng viễn xứ hồn thanh nin vng
Tm ti đn thắp hai hng
Lạc nhau cuối phố sương qung cỏ cy .

Ngỡ hồn ta xứ mưa bay
Ti chin trống gọi mỗi ngy mỗi xa
m về theo bnh xe qua
Nhớ em xa lộ, nhớ nh Hng Xanh .

Nhớ em kim chỉ khứu tnh
Trưa ngoan lớp học, chiều lnh khm tre .
Nhớ mưa buồn khắp Thị Ngh
Nắng Trương Minh Giảng, trưa h Tự Do .

Nhớ nghĩa trang: qu bạn b
Nhớ pho tượng lnh buồn se bụi đường
m về theo vết xe lăn
Ti trăng viễn xứ sầu em bến no ?