chén của ta đây tràn thêm nữa
thật tràn như bóng tối đêm nay
mười năm hoặc giả lâu hơn thế
ta uống ta như chén rượu đầy

rượu của em cho thành cơn lũ
thành cơn hồng thủy lớn trong ta
ly chén đă nhiều năm xếp xó
giật ḿnh tỉnh dậy giữa đêm khuya

xưa đă lỡ mời em uống rượu
mời em nâng một chiếc ly không
kẻ say nào chẳng ra cường khấu
giận cơi-đời-không trấn lột ḿnh

em có say vào hồn ta nghỉ tạm
cơn say dài đâu phải một đôi năm
kể chi những nỗi sầu dai dẳng
những lần ngậm đắng chiếc ly không

này em tỉnh dậy , ta nghe khóc
nghe lỡ đường bay giữa đại ngàn
ở đâu đó loài chim cánh cụt
đang âm thầm nghe cánh vạc bay đêm
Cao Thoại Châu
Đối Ẩm






Cao Thoại Châu tên thật Cao Ðình Vưu. Sinh năm 1939 tại Nam Ðịnh . Tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn. Cựu sĩ quan VNCH Tác phẩm đã xuất bản: Bản Thảo Một Ðời (Thơ, 1991) .