Sao anh lại rình
Trộm xem em tắm?
Da của em ngần trắng
Da của ái của êm
Tay của em lấm lem
Tay của than của bụi
Tay của rừng của núi
Tay của đất của nương.

Em tắm xong lại sạch
Vẫn ngát thơm hoa rừng
Da của em trắng ngần
Là của anh tất cả,
Không phải người xa lạ
Việc gì mà trộm xem!

Em tắm suối giữa mường
Tắm trong mối yêu thương
Có anh đang đứng giữ
Chớ để Tây đến mường.

Bạc Văn Ùi

EM TẮM*Tên thật Lê Gia Hợp, thường gọi là Lương Cẩm Giang, dân tộc Thái, sinh ngày 2-5-1931 tại Thanh Hoá. Có 3 bút danh: Cầm Giang, Bạc Văn Ùi và Cầm Vĩnh Ui. Chết năm 1989. Các tập thơ: Gió núi biên phòng, Rừng trắng hoa ban, Núi Mường Hung, dòng sông Mã, Quê tôi Điện Biên...