Anh Vũ
Gai xanh

Nửa c̣n trẻ con nửa đàn bà
Em như cái gai mềm mắt ta
Lô nhô chân rạ đồng thênh thoáng
Mạ biếc chờ ai chải mượt mà

Đám mây thiếu nữ thành đôi bướm
Câu hát nào rơi khuất góc vườn
Nụ non c̣n dấu trong thinh lặng
Khuya khoắt nhành trăng thơm mới thơm

Ngơ gạch gót trần không vướng cát
Tôi buồn chẳng được sóng chân ai
Người ta liền chị đông bè bạn
Chẳng khiến ḿnh thương cũng thở dài