Ðằng Phương

HẬN SÔNG GIANHĐây sông Gianh đây biên cương thống khổ
Đây sa trường, đây nấm mộ dân Nam
Đây giòng sông, giòng máu Việt còn loang
Đây cổ độ xương tàn xưa chất đống.

Và còn đấy hận phân chia nòi giống
Và còn đây cơn ác mộng tương tàn.
Và còn đây hồn dân việt thác oan
Bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận.

Ôi Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn
Muôn đời sau để hận cho giòng sông.
Mộng bá vương Trịnh Nguyễn có còn không
Nhục nội chiến non sông còn in vết.

Đây sông Gianh nơi nồi da xáo thịt
Nơi sông Hồng tàn phá giống Lạc Hồng
Nơi máu hồng nhuộm đỏ sóng giòng sông
Máu nhơ bẩn muôn đời không rửa sạch.