HẾT
Bùi Thanh Phong


Đời lấy đi của tôi tất cả
Vỏn vẹn chỉ còn một trái tim khô
Em đi qua tôi như người khách lạ
Đem trái tim đi mất tự bao giờ