Lỗi Lầm

Đồng Thị Chúc

Chỉ vì tay giở nhầm trang
Nên giờ em chịu muôn vàn đắng cay
Trời thì cao đất thì dày
Kêu đâu thấu được nỗi này, ngoài em .

Muốn ăn sung rụng : ngồi thềm
Em tìm sung rụng khắp triền núi non.
Mải đi tìm mặt trời con
Thấy vành trăng khuyết ngỡ tròn, lạ thay

Sương mù lại tưởng mưa rây
Đang đem khăn dội lại bày nón che
Mò thuyền dưới đáy lòng khe
Gặp cây gỗ mục sắt se nỗi lòng.

Những mơ lặng bể mênh mông
Nào hay đen bạc bão giông tình người
Ngờ đâu nghịch cảnh nghịch đời:
Dòng sông quặt ngược, ngọn đồi quay ngang .

Mỗi lầm lỗi mỗi bàng hoàng
Nhận ra lọn tóc bạc ngang mái đầu .* Đồng Thị Chúc sinh năm 1944 tại Tân Yên, Bắc Giang.
Kỹ sư công nghiệp . Cán bộ về hưu.