Chu trầm Nguyên Minh

LÚC GỞI ĐẾN

Lúc gởi đến chỗ đời tôi lệ ứa
Trên cánh xương buồn mẹ cất tiếng ru
Giọng nỉ non giọt cùng nước mắt
Buổi đìu hiu ướp biển sa mù

Lúc gởi đến chỗ đời tôi nắng cháy
Tuồi ấu thơ chưa nũng miệng cười
Tuổi ấu thơ chưa nằm nôi bú sữa
Tuổi ấu thơ chưa bồng bế dỗ dành
Tuổi ấu thơ nằm trên đống rạ
Ôm làn da vú mẹ khô nguồn
Lúc gởi đến chỗ đời tôi lửa đỏ
Nghe quanh mình tên đạn reo vui
Dõi mắt Cha , mịt mù núi thẳm
Trông tình Mẹ , đêm luống ngậm ngùi

Lúc gời đến chỗ đời tôi đơn độc
Mở mắt nhìn kẻ lạ quay quanh
Súng nổ sớm trên đạn rền sớm dưới
Thời thiếu niên mật đắng cam đành

Lúc gởi đến chỗ đời tôi nào biết
Khu vườn tôi khô lọc tự bao giờ
Nên ngóng buồn trên muôn ngàn xác lá
Đợi tiếng chim ngậm ngải bay về

Lúc gởi đến chỗ đời tôi vô vọng
Hoài nhớ mong trên tuyệt lộ vô tình
Tôi gọi tôi muôn cùng hố thẳm
Tôi gọi người biệt tích xa xăm

Lúc gởi đến chỗ đời tôi rữa nát
Xương da đau xé buốt linh hồn
Đứng một mình trông nẻo về đã khuất
Thôi Mẹ Cha con lỡ kiếp làm người

Lúc gởi đến tôi đâu quyền chọn lựa
Nên nằm trên phận hẩm khóc ngọt ngào./


* Chu Trầm Nguyên Minh tên thật là Phạm Minh Tâm , sinh năm 1943 tại Bình Thuận - Phan Thiết. Trước 1975, giáo sư Toán. Sống ở Sài Gòn. Khởi viết năm 1959 và có bài đăng ở Phổ Thông, Thời Nay, Quần Chúng, Thái Độ, Văn Học ,Văn .... Mất ngày 19 tháng 2 năm 2014 tại Sài Gòn
* Tập thơ :
- Trong Mặt Trời Buồn (Văn Học-1967)
- Quê Hương Thơ Và Nước Mắt (Mai VN-1968)
- Cuộc Tình Người (Kỷ Nguyên-1969)
* Thơ phổ nhạc :
-Lời Tình Buồn (phổ nhạc :Vũ Thành An -1968)
- Năm Mới (phổ nhạc :Phan Ni Tấn -1970)