Mu Thời Gian
on Ph Tứ

Sớm nay tiếng chim thanh
Trong gi xanh
Du vương hương ấm thoảng xun tnh
Ngn xưa khng lạnh nữa, Tần Phi
Ta lặng dng nng
Trời my phảng phất nhuốm thời gian

Mu thời gian khng xanh
Mu thời gian tm ngt
Hương thời gian khng nồng
Hương thời gian thanh thanh

Tc my một mn chiếc dao vng
Nghn trng e lệ phụng qun vương
Trăm năm tnh cũ la khng hận
Th np my hoa thiếp phụ chng

Duyn trăm năm đứt đoạn
Tnh một thủa cn hương
Hương thời gian thanh thanh
Mu thời gian tm ngt* Đoàn Phú Tứ sinh ngày 10 tháng 9 năm 1910 ở Hà Nội. Có bằng Tú Tài Pháp . Ông viết văn từ năm 1925, lúc còn học ở lớp nhất. Những bài văn đầu tiên của ông là những bài từ khúc đăng báo "Đông Pháp". Sau này thỉnh thoảng viết giúp "Phong hoá", "Ngày nay". Năm 1937, ông chủ trương tờ "Tinh Hoa". Chuyên viết kịch và làm thơ rất ít. Ông là nồng cốt của nhóm Xuân thu nhã tập