ỗ Hồng Ngọc
Nắng phai

Cm ơn em đến
Ma xun của anh
Lng mnh mng hẹn
Tnh mnh mng xanh

Cm ơn em đến
Ma xun của anh
Hoa vng nở muộn
Bn trời nắng hanh

Cm ơn em đến
Ma xun của anh
Nhịp đời bước chậm
Cho lng cn xanh