ỗ Hồng Ngọc
Nắng phai

Cm ơn em đến
Ma xun của anh
Lng mnh mng hẹn
Tnh mnh mng xanh

Cm ơn em đến
Ma xun của anh
Hoa vng nở muộn
Bn trời nắng hanh

Cm ơn em đến
Ma xun của anh
Nhịp đời bước chậm
Cho lng cn xanh


* Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc sinh năm 1940 tại La Gi, Hàm Tân, Bình Thuận. • Nguyên bác sĩ Khoa nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn. • Nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TP.HCM. • Từ năm 1960, là hội viên Hội nhà văn T.P. HCM với bút danh Đỗ Nghê.