Thản nhin ngước mắt ngạo trời
Trong cơn hồng thủy vẫn cười ngửa nghing
Kể từ đời tắt lửa thing
Nỗi ta đối địa nghịch thin mộng cuồng
Chm ngang độc nhất v song
Tm ra ci lẽ v cng thnh thang
Hỡi ơi tai đục trần gian
Sao nghe nổi mu cung đn bo mưa
Hỡi ơi mắt trắng ci thừa
Sao nhn nổi ngọc trn thơ tỏ tnh
Chung thn can tội nghịch thin
Cn say cuồng vọng thản nhin ngạo trời
* Duyên Anh tên thật Vũ Mộng Long, bút hiệu khác: Thương Sinh. Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1935 tại Thái Bình , mất ngày 6 tháng 2 năm 1997 tại Paris - Pháp (nhằm ngày 29 tết). Nhà văn với nhiều tác phẩm nổi tiếng như : Hoa Thiên Lý , Chim Hót Trong Lòng , Ðiệu Ru Nước Mắt , Vết Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang .