Nhớ ai
Nam Trần Tuấn Khải
Nhớ ai
Nam Trần Tuấn Khải
Vơ vẩn nằm buồn nghĩ nhớ ai !
Nhớ ai xa cch một phương trời
Bng trăng như vẽ tnh non nước,
Trận gi chưa phai tiếng ni cười
Lưng thng giang san vai gnh lẻ,
Mười năm Nam Bắc dạ sầu đi
Ai ơi ! Sao chẳng tm nhau t ?
M đỡ cho nhau gnh nợ đời
Vơ vẩn nằm buồn nghĩ nhớ ai !
Nhớ ai xa cch một phương trời
Bng trăng như vẽ tnh non nước,
Trận gi chưa phai tiếng ni cười
Lưng thng giang san vai gnh lẻ,
Mười năm Nam Bắc dạ sầu đi
Ai ơi ! Sao chẳng tm nhau t ?
M đỡ cho nhau gnh nợ đời