Từ thuở em đi chẳng trở về
Cuộc đời trống trải lạnh lùng ghê !
Trong ḷng đă hết c̣n sinh thú
Chỉ thấy ưu buồn với chán chê

Công việc thường xuyên chẳng phải rời
Nụ cười vẫn phải nở trên môi
Để cho các bạn đồng tâm chí
Vẫn giữ niềm tin rạng sáng ngời

Nhưng ở bên ḿnh vắng kẻ yêu
Mắt không thấy nữa dáng yêu kiều,
Tai không nghe nữa lời âu yếm,
Đời biết làm sao khỏi quạnh hiu ?
Nhớ thu
Đằng Phương


C̣n biết cùng ai giăi nỗi ḷng ?
Cùng ai san sớt những chờ mong ?
Cùng ai chia sẻ niềm lo lắng
Những lúc tư bề dấy bạo phong ?

Đành phải từ đây chỉ một ḿnh
Trên đường nhiệm vụ rộng mông mênh
Một ḿnh nếm hết mùi cay đắng
Trải hết vui buồn với nhục vinh

Và cứ đêm đêm lại nguyện cầu
Hồn em siêu thoát chốn tiên châu
Đợi anh đến lúc tṛn công quả
T́m đón anh về tái ngộ châu

* Ðằng Phương tên thật Nguyễn Ngọc Huy , sanh ngày 2 tháng 11 năm 1924 tại Chợ Lớn ( quê chánh thuộc làng Mỹ Lộc, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa . ) Bí danh Hùng Nguyên . Nguyên khoa trưởng luật khoa & khoa xã hội đại học Cần Thơ . Mất ngày 27 tháng 7 năm 1990 tại Paris . Tốt nghiệp Tiến Sĩ Chánh Trị Học năm 1963 tại Ðại Học Paris với luận án 'Ðề tài người ưu tú trong tư tưởng chánh trị Trung Quốc thời cổ'. Vốn là đảng viên Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, ông trở thành Tổng Thư Ký Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến vào năm 1964 cho đến 1975. Di tản ra hải ngoại, ông thành lập tổ chức Liên Minh Dân Chủ Việt Nam với các cơ sở dân vận ngoại vận như Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do chủ trương xây dựng một quốc gia tự do dân chủ. Tác phẩm thơ HỒN VIỆT( Đuốc Việt, Sài Gòn, Việt Nam, 1950) .