Duy Năng
Rộn ràng xuân dẫu nơi đây


Này xuân rộn ră làm ǵ
Với thân luân lạc từ khi cơi ngoài
Dặm ngh́n cố quốc xa xôi
Những thao thúc, những bồi hồi năm canh

Cánh chim từ buổi viễn hành
Hạc vàng lầu cũ, thôi đành một phương
Thôi đành một cơi mù sương
Nghiêng nghiêng lối dốc, hoa vườn Bích Câu
Mộng thơ từ một ư sầu
Tưởng như ngàn trước ngàn sau cuộc này
Nghe chim thủ thỉ ṿm cây
Nghe ta trong nỗi riêng đầy vơi xuân
Dặm ngh́n cố quận muôn trùng
Vẫn đang trăm họ tơ chùng phím lơi


Héo hon trên những nụ cười
Có đâu mà lạ giữa trời quê hương
Những ḷng ly tán mhiễu nhương
Những hiu hắt mộng, những vàng vọt mơ
Những mong những ước những chờ
Sẽ thơm quá khứ về bờ tương lai
Bao nhiêu năm một chuỗi dài
Sắc hương thôi cũng u hoài cỏ cây

Rộn ràng xuân dẫu nơi đây
Hồn ta vẫn tuyết sương ngày thu đông
Từ thân luân lạc ngh́n trùng
"Đê đầu tư cố hương" ḷng ngổn ngang


*Duy Năng tên thật là Nguyễn Văn Trí. Sinh ngày 25 tháng 01 năm 1935 (24 tháng 12 Giáp Tuất) tại Nha Trang . Chánh quán Thái Dương Hạ, Hương Trà , Huế. Tốt nghiệp khóa 14 Võ Bị Ðà Lạt , bị giam giữ trong trại tập trung 10 năm. Ðịnh cư tại Hoa Kỳ từ 1990. Khởi viết từ 1950. Có tên trong nhiều tác phẩm biên khảo văn học của nhiều tác giả. Mất ngày 10-3-2002 tại Hoa Kỳ , thọ 69 tuổi. Tác phẩm đã xuất bản : Giấc Ngủ Chân Ðèo (thơ 1964), Vẫn Ðời Ðời Hoài Vọng (thơ 1971), Giữa Dòng Ngịch Lũ (truyện dài 1991) , Dặm Nghìn (thơ 1998) .