Sự tích cột thu lôi
Bùi Chí Vinh

Không hề cháy thịt cháy da
Vậy mà thân thể tan ra dễ dàng
Lặng yên hết lệ tuần hoàn
Chỉ c̣n lại giữa trần gian hai người

Chỉ nghe môi thật là môi
Mắt thật là mắt có lời bên trong
Đáng ǵ cái lạnh mùa Đông
Gió càng mang rét càng hồng má thêm

Một người nhỏ nhẹ xưng: Em
Mở đầu tiếng sét có tên "ái t́nh"
Bầu trời đột ngột b́nh minh
Chôn chân anh đứng một ḿnh... thu lôi !
* Bùi Chí Vinh sinh năm 1954 tại Sài Gòn, hiện sống tại quê nhà .
Tác phẩm đã xuất bản : Thơ Tình Bùi Chí Vinh