Tặng
Bùi Đức LongTặng tôi nhé, sớm mai hồng,
dễ thương trời đất tóc bồng chân mây.
Tặng tôi nhé, sớm mai đầy
lòng căng no gió sum vầy biển thơ.
Tặng tôi nhé, sớm mai tơ,
cúi hôn cây cỏ trải mơ lũng ngàn.
Tặng tôi nhé, sớm mai vàng,
thay quần áo mới ôm đàn đi rong.
Phải em là sớm mai ngon,
để tin đời sống vẫn còn sớm mai.


* Bi ức Long sinh ngy 08-11-1943 tại H Nội hiện ở Si Gn .
Thơ đ in: Thơ Bi ức Long (1972) ,Ti lun như mới bắt đầu (1998)