Thanh sắc

inh Hng


ầu xun c rừng xun đẹp
Suối bạc ngấn vng long lanh
Con hươu sao quỳ khp np
Uống ngọc bn hn đ xanh

ầu xun c dng sng trắng
Thuyền ai chờ khch nằm đy
Con chim nhạn biếc theo my
Trn bến ct hồng xa vắng

ầu xun c hội đua hồng
C cuộc thi t o l
ầu xun ny cỏ thu nhung
Bướm với hoa đồng lơi lả

ầu xun c tiệc xun tnh
Ni xanh v trời xanh biếc
My đo c m đo xinh
Em chớ để tnh xưa chết