Tiễn chân anh khoá xuống tàu

Á Nam Trần Tuấn Khải

Anh khóa ơi ! Em tiễn chân anh xuống tận bến tàu,
Đôi tay em đỡ cái khăn trầu, em lấy đưa anh
Tay cầm trầu giọt lệ chạy quanh,
Anh xơi một miếng cho bơ chút t́nh em nhớ thương.
Anh khóa ơi ! Cái bước công danh ngoắt ngoéo đủ trăm đường.
Anh đi một bước tấm gan vàng em xẻ làm hai
Ḱa người ta bè bạn vui cười,
Đôi ta thương nhớ chỉ ngậm ngùi mà đứng bên nhau
Anh khóa ơi ! C̣i tu tu tàu sắp kéo cầu
Đường trần em sắp sửa gánh sầu từ đây .
Trông anh, em chẳng nỡ rời tay,
Nói riêng em dặn câu này anh chớ có quên:
Anh khóa ơi ! Người ta lắm bạc nhiều tiền,
Anh em ta phận kém duyên hèn mới phải long đong.
Một ḿnh anh nay Bắc lại mai Đông,
Lấy ai tṛ chuyện cho khuây ḷng lúc sớm khuya !
Anh khóa ơi ! Chữ tương tư vai gánh nặng nề,
Giang hồ anh sớm liệu trở về kẻo nữa em mong,
Tính toán sao cho phỉ chí tang bồng ?
Ở nhà em cũng dốc một ḷng giữ phận thuyên quyên.
Anh khóa ơi ! Cái máy phân ly śnh sịch sắp chia duyên,
Thôi anh ngồi lại, để em bước lên trên mạn bờ,
Gió hiu hiu ngọn nước chảy lờ đờ,
Dưới sông con tàu chạy, trên bờ em với trông.
Anh khóa ơi ! Anh ra đi mây nước muôn trùng,
Em trở về ṿ vơ pḥng không một ḿnh.
Với trông theo tàu ngoắt khúc sông quanh,
Sông bao nhiêu nước, giọt lệ t́nh em bấy nhiêu ...

1914
*Cụ Trần Tuấn Khải biệt hiệu Á Nam sinh năm 1894 tại huyện Mỹ Lộc , Nam Định . Hậu duệ đời thứ 28 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn . Cụ thích làm thơ văn và mang một tấm ḷng thương xót ṇi giống. Từ năm 1960 giữ việc sưu tầm và nghiên cứu tại thư viện Quốc Gia Sài G̣n. Tác phẩm thơ : Duyên nợ phù sinh I , Gương bể dâu I, Bút Quan Hoài I và II, Chơi Xuân . Cụ mất năm 1983 tại Sài G̣n .