Bút Trà
Từ ngày gặp em

Từ ngày gặp được em :
Muôn sắc màu hoa gấm
Muôn đường tơ tươi thắm
Cùng ḥa nhịp đôi tim.

Từ ngày gặp được em :
Đời càng thấy yêu thêm
Những khi em vắng mặt
Là lúc đời tẻ ngắt !

Từ ngày gặp được em :
Thấm thoát đă ba năm
Giấc điệp mơ màng đủ ...
Một ngàn tám chục đêm !

Từ ngày gặp được em :
Năm tháng trong mong đợi
Nay Xuân đă về tới ...
Đâu những phút êm đềm ?!