Bút Trà
Từ ngày gặp em

Từ ngày gặp được em :
Muôn sắc màu hoa gấm
Muôn đường tơ tươi thắm
Cùng ḥa nhịp đôi tim.

Từ ngày gặp được em :
Đời càng thấy yêu thêm
Những khi em vắng mặt
Là lúc đời tẻ ngắt !

Từ ngày gặp được em :
Thấm thoát đă ba năm
Giấc điệp mơ màng đủ ...
Một ngàn tám chục đêm !

Từ ngày gặp được em :
Năm tháng trong mong đợi
Nay Xuân đă về tới ...
Đâu những phút êm đềm ?!


* Tên thật là Nguyễn Đức Nhuận (1900 – 1982) hiệu Bút Trà, sinh tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp trung học, vào Sài Gòn làm báo. Ông là giám đốc nhật báo Sài Thành (1932 – 1933), sau đổi tên thành Sài Gòn (1933 – 1945). Ông cũng chủ trương nhật báo Sài Gòn mới (1946 – 1963), ra bộ mới đổi tên là Sài Gòn (1963 – 1964), phu nhân của ông là bà Nguyễn Đức Nhuận, nhũ danh Tô Thị Thân (1902 – 1979) đứng tên chủ nhiệm trên manchette. Nhật báo Sài Gòn mới (1946 – 1963) là tờ báo có số lượng in cao nhất so với các nhật báo khác thời ấy ở Sài Gòn. Ông mất ngày 22 tháng 3 năm 1982 tại Sài Gòn.