Đoàn Thị Tảo
Tứ Tuyệt Tình


1
Người đem buồn nhớ đổ đi
Còn tôi níu lại phòng khi giở giời
Sập sùi mưa gió bời bời
Nỗi buồn còn đó đem chơi một mình.

2
Một mình ra ngẩn vào ngơ
Lặng nghe tiếng lá gọi mưa bồn chồn
Hạt mưa như lỡ độ đường
Yêu say đắm đó chán chường lại đi

3
Thơ yêu tôi tặng một người
Của thời vụng dại chỉ người ấy thôi
Một người với một mình tôi
Cũng làm nên cả một trời nhớ thương


* Đoàn Thị Tảo sinh ngày 20-02-1945 tại Hải Phòng, là hội viên hội văn học nghệ thuật Hải Phòng. Hiện đã nghỉ hưu và sống tại Hải Phòng. Đã xuất bản các tập thơ: Lá rụng; Lỡ (NXB Hội nhà văn, 2001).