V tư


Em v tư
Ti v tư
Ta v tư qu!
Lm hư cuộc tnh
Thi đừng gi bộ
Mặt mừng
Khi trong tay bắt
lừng khừng
Bung
By giờ kinh tế thị trường
Em cn giấu được nỗi buồn
Ti mua


on Thạch Biền


* Đoàn Thạch Biền còn có bút danh Nguyễn Thanh Trịnh, tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh ngày 10/5/1948, quê quán Nam Định. Ông dạy học, làm báo và viết văn tại miền Nam từ trước năm 1975, nguyên là phóng viên báo Người Lao Động, sáng lập và thực hiện tập san Áo Trắng, đỡ đầu cho nhiều cây bút trẻ mới vào nghề. Đoàn Thạch Biền là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.