ANH CHO EM MA XUN

Thơ : Kim Tuấn
Nhạc : Nguyễn Hiền
Giọng ca : Phan Đình Tùng