TNH BỖNG KHI SƯƠNG

Thơ : Phạm Ngọc
Nhạc : Phạm Anh Dũng
Giọng ca : Bo Yến
XEM VIDEO CLIP
Tình Bỗng Khói Sương

Một ngày em đã xa tôi
Đường mây hướng gió xa xôi nghìn trùng
Quanh tôi là cõi thinh không
Tìm đâu lại áng mây hồng vụt bay

Một ngày em bỏ nơi này
Công viên ghế đá giăng đầy bụi mưa
Và Thu cũng sớm sang mùa
Hoang mang cành lá vàng úa trên đường

Một ngày tình bỗng khói sương
Tôi về gom chút tàn hương cuối trời
Hồn sầu mộng giấc chơi vơi
Tàn canh quạnh vắng Trăng rời phố khuya