Nguyễn Ức
Tống nhn Bắc hnh

mn hồi thủ thụ thương thương,
Lập m tần chm khuyến khch trường .
Nht đoạn ly tnh cm bất đắc ,
Tn đầu chiết liễu hựu t dương .Tiễn người đi phương Bắc

Dừng cương rt chn tiễn hnh,
ế kinh ngảnh lại xanh xanh ngt ngn .
Pht giy gi biệt sao đang !
Bờ sng bẻ liễu nắng tn chiều hm .
CH : Nguyễn Ức hiệu l Lan Trai , chưa r qu qun , năm sinh , năm mất . Chỉ biết từng lm quan ở viện hn lm dưới triều vua Trần Minh Tng ; bạn thơ của Văn Huệ Vương Trần Quang Triều , c tham gia thi x Bch ộng . Tc phảm cn lưu lại được 20 bi thơ chp trong Ton Việt thi lục .