PHƯỚC SƠN PAGODA - VIỆT NAM


Phước Sơn Pagoda, popularly known as Phước Sơn Đồng Tṛn, is located at Tân Phước hamlet, Xuân Sơn Bắc village, Đồng Xuân district , Phú Yên . Standing on Mount Phú Mỹ, Phước Sơn Pagoda faces South, overlooking immense rice fields and a large river flowing from La Hai to the Ngạn Sơn bridge, thus creating a picturesque scenery that enhances the ancient pagoda's attractiveness.

Link:
Phước Sơn Pagoda

BACK   | NEXT