KHÓC THƯƠNGMột con chim nhỏ
Hót trong lòng son
Mẹ già trước ngỏ
Âm thầm tiễn con
Một ánh lửa đỏ
Tàn phá làng thôn
Con chim trước gió
Lạnh lẽo gọi hồn
Mẹ già nằm đó
Khóc thương mình con

Lê Minh Uyên