LỀU XƯA

Lều xưa trăng gió bạt ngàn,
Còn nghe tiếng vọng âm vang ngõ hồn.
Dặm đời ngã bóng hoàng hôn,
Nghìn năm sóng vỗ, mưa dồn biển dâu.

Bảo giông lạc cánh hải âu,
Rừng mây phủ nắng, rừng sao phủ trời.
Mai nầy dẫu có về ngôi,
Như thiên tình sử, vẹn lời thuỷ chung.

Khói xây nẽo lạ chập chùng,
Sầu Tây cuồng loạn, sầu Ðông vong tình.
Vơi đầy một kiếp phù sinh,
Thiên thu cát bụi, trời xanh vĩnh hằng.

Lê Minh Uyên