L Minh Uyn
Mu tm

Mu tm no vương víu khách hồng nhan ?
Sao vội vng cho phi pha dng điệu
Sao ngại ngng cho tm lạnh thời gian
Sao e thẹn cho lỡ lng duyn kiếp
Sao m thầm cho bỡ ngỡ ly tan
Sao lng qun cho dại khờ trăn trở
Sao dần nhạt cho tnh mộng hoang mang
Trong thương nhớ mu xưa vĩnh cữu đ !

1982