Quán trọ


Đèn mờ soi trước gió
Sao giăng bầu trời đêm
Ngập ngừng bên quán trọ
Nghìn dặm bước chân mềm
Đèn con tàn lối nhỏ
Sao sáng bỗng vụt rơi
Tối tăm tràn quán trọ
Bao la Trời - Đất - Người

Lê Minh Uyên
(1-3-64)