XIN CHO TÔI

LÊ MINH UYÊN

Xin cho tôi nhắm mắt
Không một chút lo âu
Nghìn thu trong lòng đất
Cuộc đời như bể dâu

Xin cho tôi nhắm mắt
Vời vợi như trăng sao
Như một dòng suối mát
Như một giấc chiêm bao

Xin cho tôi nhắm mắt
Trong giấc ngủ bình an
Linh hồn không vướng mắc
U mê chốn trần gian

Xin cho tôi nhắm mắt
An nghĩ chốn vĩnh hằng
Trở về lòng bụi cát
Như một chiếc sao băng.