* Nguyễn Tấn Ích bút hiệu Hạo Nhiên ( các bút hiệu khác : Mai Ðàn , Nguyễn Tích Ấn ) sinh năm 1939 tại Quảng Ngải. Trước 1975 : giáo chức , sĩ quan Chiến Tranh Chánh Trị , trưởng ban biên tập Bán Nguyệt San Quyết Tiến (Tiểu Khu Quảng Ngải) . Hoạt động văn học tại Hoa Kỳ : Ban Biên Tập Tạp Chí Tinh Hoa , Tạp Chí KBC Hải Ngoại , Tạp chí Văn Nghệ Utah , Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ( Tây Bắc Hoa Kỳ) . Sách đã xuất bản : Từ đó yêu em (thơ) , Lưu dấu ngày xưa ( tuyển tập truyện ngắn).

Trang chủ
Trang Tao Ngộ

o vương my trời
Bn trời
Biển sng tnh chao
Dấu tnh trn ct
Duyn người
Dấu xưa
m chia ly
Ging bo v tnh
Lời mẹ ru suốt cuộc đời
Lối mn
Năm thng no vơi
Ng rẻ
Ngy lễ mẹ
Nỗi nhớ khng rời
Như trong tiền kiếp
Nửa cuộc tnh xa
Phải chi ngy xưa
Ph vn
Ru giấc mộnmg đời
Ru vườn thơ ngy
Th
Thơ cho người
Tnh đầu xt xa
Tnh qu
Từ đ em yu
Vọng lời ca dao