Chim cu


Cu hát ngẩn ngơ nhớ đất trời
Trong lồng bưng kín, tội cu ơi !
Hót hay ai bảo cu hay hót
Để bị tù giam suốt cả đời.
Dẫu ai chăm chút như ngà ngọc.
Cũng để thoả người một thú chơi.
Lắng đọng buồn than hay tiếng khóc
Cúc cù cu mãi hỡi cu ơi !