Chuồn chuồn


Chuồn chuồn ớt
Chuồn chuồn ngô
Chuồn chuồn kim
Cả đàn chuồn chuồn bay rộn.
Bay về lấp lánh tuổi xưa

Chuồn chuồn bay thấp
Chuồn chuồn bay cao
Chuồn đậu cọc cầu ao.
Chuồn chúi đầu lau sậy.
Chuồn vui giỡn lướt mặt ao.
Hay lơ lửng lửng lơ lưng chừng.
Thoắt bỗng vút bay như chớp.

Chuồn chuồn ơi !
Dẫn tuổi thơ lang thang.
Khắp nẻo đường vàng.
Cầm sào dính đầu nhựa mít
Chạy theo chuồn, vui bước phiêu lưu
Tay bé cầm sào run bắt
Động đít chuồn, vụt bay xa tít
Bay về mù mịt viễn khơi.
Tuổi thơ… ngẩn ngơ. Tiếc mãi

Hôm nay. Lại thấy. Đầy trời.
Chuồn túa bay như vỡ tổ.
Nghìn con vun vút đan nhau.
Hối hả. Nhìn hoa cả mắt.
Trời xầm, ngoằn ngoèo tia chớp
Mưa mau… sấm động đùng đùng.
Ta đứng hứng mưa mát mặt.

Lòng xưa mở cánh theo chuồn.
Môi bỗng thầm thì khẽ nhủ.
Ôn câu tục ngữ ngày xưa :
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì gió bay vừa thì râm”.