Khám phá


Còn có gì ở ngoài lời chữ
Còn cái gì không thể nói ra
Cái ấy phải thiết tha hội lấy.
Chẳng dựa ai, chỉ thể một mình

Cứ như đi vào cõi u minh.
Cần ánh sáng phát ra từ lửa
Lửa chẳng phải ánh sáng
Chẳng qua để chiếu soi đường

Sống thiết tha nhưng cứ bình thường
Chớ để phút giây lơ đãng
Chớ nhầm tâm, đừng để tâm nhãn quáng
Thì đường dài ngắn – thênh thang.

Ai đã là người ở nhân gian
Muốn hay không cũng phải lên đàng
Muốn hay không cũng viếng suối vàng
Nhưng mỗi bước, mỗi thầm thầm hội
Biết rằng không có đường cùng

Con đường khó là đường khám phá
Vỡ từ vô lượng tân toan
Nan đề ứ kết nơi tâm.
Con tâm trót nhầm từ vô lượng kiếp

Thì thôi, quẳng nốt mơ ước
Đường đi hết mong cầu
Cứ vừa đi vừa hát
Tự tại ở nhân gian
Thật vô vàn gian nan
Gian nan, gian nan thật !
Nhưng thật thì.
Chẳng có gian nan.