Sao ơi !

Đêm ấy là đêm hoa bưởi
Cha cõng tôi đi vào khuya
Bóng tối ngào thơm hương bưởi
Cha con thong thả dong chơi

Trời chi chít sao nhấp nháy
Xôn xao, lung linh, lung linh
Sao in ao nhà lấm tấm
Lập loè, đom đóm giăng giăng

Làm sao quên đêm hoa bưởi
Muốt đêm ngà ngọc đời tôi
Cha tôi yêu tôi lắm lắm
Ôm cổ cha, tôi ngắm sao trời

Từ ấy tôi yêu suốt đời
Những đêm tối trời sao đẵm
Tôi hay ngồi lặng trong đêm
Để hồn bay lên thăm thẳm

Hình như cõi nào xa lắm
Tinh cầu nào hớp hồn tôi
Tôi mãi yêu đêm đơn côi
Long lanh, sao trời thăm thẳm

Sao ơi ! sao ơi ! sao ơi !
Đầy trời sao, vẫn đơn côi
Ai ở trên đời mà chẳng
Vô cùng, vô lượng đơn côi.