* Quang Tuấn tên thật là Trần Quang Tuấn sinh năm 1927 ở Gò Công. Mất ngày 1 tháng 3 năm 2016 tại Los Gatos - California - Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn và Cử Nhân Văn Chương (Ðại Học Văn Khoa - Sài Gòn) . Dạy học cho đến ngày 30-4-1975 . Ðã dạy các trường : Đồng Nai, Lê Bá Cang , Hoài An , Huỳnh Khương Ninh, Tân An , Thoại Ngọc Hầu và giữ chức Hiệu trưởng trường Trung Học Thủ Ðức ( Sài Gòn) . Năm 1992 Ông đến định cư tại California ( Hoa Kỳ). Thi phẩm : Hòa Ðiệu , Về Nguồn , Thơ tình Quang Tuấn , Phù Du .

Trang chủ
Trang Tao Ngộ

Đón xuân Đinh Hợi
Lá úa thu bay
Làm thơ yêu em
Nàng thơ và thi nhân
Nhận diện
Nhớ Huế qua dáng em
Qua đèo Prenn
Thi khách
Thu quạnh
Thuyền đi
T́nh thu gởi về em
T́nh yêu hỡi
Vô thường